Evento: 2023 Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

Share
Período:
26. Jan - 26. Jan 2023
Prazo de inscrição:
24. Jan 2023
Participantes / visitantes:
0 / 0
Taxa de inscrição:
0.00
Valor da entrada:
0.00
Categoria:
Seminários
Instruções:
nenhum
raça:
inter-raças
Site do evento:
www.kreds20.dk
Endereço:
Industriparken 5
Código Postal / Cidade:
6880 / Tarm
Organização:
Schaeferhundeklubben
E-mail:
Ainda não foi salvo
Telephone number:
Ainda não foi salvo
Seu status:
Você ainda não confirmou presença neste evento.
This event is organized with
Cidade:
-
Endereço:
Industriparken 5
Código postal / Ciadade:
6880 / Tarm
País:
Dinamarca Dinamarca
Distância:
Não foi possível calcular
Tempo dirigindo
Não foi possível calcular
Organização:
Schaeferhundeklubben
Endereço:
Industriparken 5
Código postal / Ciadade:
6880 / Tarm
E-mail:
Ainda não foi salvo
Telephone number:
Ainda não foi salvo

Informação do evento

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.